Historia szkoły

 Początki szkoły w Siedlcu.

Dzieje szkoły w Siedlcu są ściśle związane z osadnictwem we wsi. Myśl założenia szkoły powstała po przybyciu przesiedleńców z Podhajec, woj. Tarnopol, wraz z którymi przybyli nauczyciele Zofia i Stanisław Krzysiowie.

Małżeństwo od razu przystąpiło do organizowania szkoły. Pierwsza izba lekcyjna znajdowała się w ich domu, a pierwszą kierowniczką placówki była Zofia Krzyś. Naukę w klasach I-IV rozpoczęto 19 XII 1945r

Następny rok szkolny 1946/47 rozpoczął się w nieco zmienionych warunkach. Wzrosła liczba dzieci, klas, przybyło także nauczycieli.

Kolejni dyrektorzy

Od 1 IX 1946r. stanowisko kierownika szkoły obejmuje Władysław Czerwieniec, przeniesiony do Siedlca nakazem pracy z warszawskiego okręgu szkolnego. Od tego czasu szkoła w Siedlcu ma pełny stopień organizacyjny (jako jedna z pięciu na terenie powiatu trzebnickiego).

 

1 IX 1952 funkcję kierownika szkoły objął Stanisław Śliwiński.

W 1955 roku nowym kierownikiem został Franciszek Wollak, który podobnie jak poprzednik pracował w Siedlcu tylko 3 lata.

W roku 1957 szkołę objął Stanisław Średziński.

W roku szkolnym 1964/65 obowiązki kierownika, a od 1973 roku dyrektora szkoły powierzono Julianowi Słoninie, dotychczasowemu zastępcy kierownika szkoły w Prusicach. Do placówki w Siedlcu został skierowany wraz z żoną przez Inspektora Szkolnego w Trzebnicy.

W 1991 r. Julian Słonina odszedł na emeryturę.

Nowym dyrektorem szkoły mianowana została jego żona Jadwiga Słonina, która funkcję tę sprawowała do 31 VIII 2001 r.

Od 1 IX 2001r. do 31 VIII 2021 r. dyrektorem siedleckiej placówki była Maria Biegańska. Od 1 IX 2021 r. jest Arletta Zołoteńka, córka Juliana Słoniny (dyrektora szkoły w latach 1964-1990) oraz Jadwigi Słoniny, dyrektor szkoły w latach 1991 - 2001.

Budynek szkolny

Do 1950 roku klasy lekcyjne siedleckiej szkoły mieściły się w domach prywatnych (m.in. u państwa Krzysiów, Antoniego Zachary) jak również w niewielkim budynku szkoły poniemieckiej.

 

W 1949 roku przeprowadzono remont miejscowego pałacu dworskiego z przeznaczeniem na szkołę. Był to jedyny budynek szkolny aż do 1999 roku, kiedy to oddano do użytku część dydaktyczną nowego gmachu szkolnego. O jego budowę starał się wielokrotnie były dyrektor Julian Słonina. Próby te kończyły się niepowodzeniem. Na przykład w 1975 roku skompletowano już niezbędną dokumentację. Przyczyną zaniechania budowy była zmiana władz administracyjnych szkoły.

Nowa szkoła w Siedlcu

Dopiero w 1995 roku w planach rozwoju szkolnictwa na terenie gminy Długołęka znalazła się budowa nowej szkoły w Siedlcu, o co usilnie zabiegali: dyrektor szkoły Jadwiga Słonina, Rada Rodziców, Rada Szkoły, radni gminy z obwodu siedleckiego.

W marcu 1997 roku Zarząd Gminy podjął decyzję o jej budowie. Na pamiątkę tej decyzji i rozpoczęcia budowy dnia 14 IX 1997r. uroczyście wmurowano Akt Erekcyjny w obecności Kuratora Oświaty i Wychowania we Wrocławiu Grażyny Tomaszewskiej, dyrektora szkoły Jadwigi Słoniny, byłego dyrektora Juliana Słoniny, Rady Szkoły, Rady Rodziców, uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, społeczności lokalnej. W uroczystościach uczestniczyły władze gminy i województwa, między innymi: Poseł RP Zdzisław Pisarek, Wójt Gminy Długołęka Piotr Maciejewski, zastępcy wójta Marek Ślusarczyk i Ryszard Czerwiński, Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Szczykutowicz, radni gminy, którzy w szczególny sposób przyczynili się do podjęcia decyzji o budowie szkoły w Siedlcu.

Już 1 IX 1999r.  odbyła się uroczystość otwarcia nowej szkoły w Siedlcu. W tym podniosłym wydarzeniu oprócz społeczności szkolnej i lokalnej wzięli udział oficjalni goście, wśród nich: Wójt Gminy Długołęka,  przedstawiciel wojewody dolnośląskiego, przedstawiciel marszałka dolnośląskiego, Przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Szczykutowicz, członkowie Zarządu Gminy , radni gminy Długołęka, dyrektorzy szkół z gminy Długołęka. Po oficjalnych wystąpieniach i programie artystycznym w wykonaniu uczniów nastąpił uroczysty moment przecięcia wstęgi i oficjalnego otwarcia nowego budynku szkoły, którego dokonali: dyrektor Jadwiga Słonina, wójt Hubet Sabała i wizytator Ewa Wolak.

19 IX 1999r. dokonano Aktu Poświęcenia nowej szkoły w Siedlcu. Uroczystej Mszy św. przewodniczył Ojciec Prowincjał Zakonu Franciszkańskiego prowincji wrocławskiej Błażej Kurowski w asyście licznie zgromadzonych księży. W ceremonii poświęcenia uczestniczyli uczniowie i ich rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz licznie zgromadzeni goście, m.in. poseł RP Ryszard Czarnecki, Starosta Powiatu Wrocławskiego Andrzej Wąsik, Przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Szczykutowicz, władze gminy Długołęka z wójtem Hubetrem Sabałą i byłym wójtem Piotrem Maciejewskim, radni gminy, przedstawiciel władz wojewódzkich wizytator Ewa Wolak. W części oficjalnej dyrektor szkoły Jadwiga Słonina wyraziła słowa podziękowania wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania nowej szkoły w Siedlcu. Oficjalną część tego podniosłego wydarzenia zakończyło uroczyste przejście wszystkich zebranych do nowego budynku i poświęcenie pomieszczeń szkolnych.

W maju 2002r. ukończono prace przy budowie nowoczesnej sali gimnastycznej. 

3 V 2002r. odbyło się uroczyste otwarcie kompleksu sportowego w budynku Zespołu Szkół w Siedlcu. To wydarzenie zaszczycili swą obecnością m.in. władze gminy Długołęka i radni z wójtem Iwoną Agnieszką Łebek, władze powiatu ze Starostą Powiatu Wrocławskiego Andrzejem Wąsikiem i Przewodniczącym Rady Powiatu Waldemarem Szczykutowiczem, przedstawiciel Dolnośląskiego Kuratora Oświaty wizytator Maria Kozakiewicz, dyrektorzy szkół gminy Długołęka, sołtysi okolicznych miejscowości. Po uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem Ojca Prowincjała Błażeja Kurowskiego dyrektor szkoły Maria Biegańska w swym wystąpieniu podziękowała wszystkim, dzięki którym powstał ten obiekt. Oficjalnego otwarcia kompleksu sportowego i przecięcia wstęgi dokonali: dyrektor szkoły Maria Biegańska, wójt gminy Długołęka Iwona Agnieszka Łebek i Starosta Powiatu Wrocławskiego Andrzej Wąsik, w obecności zgromadzonych gości i społeczności szkolnej. Następnie Ojciec Prowincjał dokonał poświęcenia obiektu.

W latach 1999 -2002 zajęcia odbywały się zarówno w pałacu, gdzie uczyły się dzieci z kl. 0 - IV, jak i w nowym budynku, w którym mieli zajęcia uczniowie klas V i VI szkoły podstawowej oraz uczniowie gimnazjum. Niestety, w lecie 2002, podczas prac remontowych, wybuchł pożar dachu starego budynku szkoły. Od tamtej pory wszyscy uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum uczą się w nowym obiekcie.

Nadanie imienia szkole w Siedlcu

12 X 2007r. uroczyście nadano szkole imię ks. Jana Twardowskiego. W uroczystościach uczestniczyły między innymi władze gminy z wójtem Agnieszką Iwoną Łebek, przedstawiciele Kuratorium Oświaty oraz dyrektorzy szkół gminy Długołęka.