DBI Sprawozdanie z obchodów Tygodnia Bezpiecznego Internetu

09.02.2024

Sprawozdanie z obchodów Tygodnia Bezpiecznego Internetu w Szkole

Nasza szkoła już po raz kolejny zaangażowała się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI), jednakże tym razem postanowiliśmy poszerzyć ramy tego wydarzenia, tworząc Tydzień Bezpiecznego Internetu. W związku z tym, podejmowaliśmy szereg działań mających na celu dotarcie z ważnymi informacjami do każdego ucznia, jak również przybliżenie korzyści i zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu.

Do akcji przyłączyli się wszyscy wychowawcy, pedagog, nauczyciele informatyki, plastyki oraz opiekunowie świetlicy.

Podczas zajęć, prowadzonych pod hasłem "Poradnik bezpiecznego korzystania z Internetu", uczniowie oglądali filmy z serii "Bądź z innej bajki", a następnie tworzyli plakaty oraz sporządzali listy ostrzegające przed potencjalnymi zagrożeniami, których mogą doświadczyć w sieci.

Dla uczniów klas młodszych przewidziano kolorowanki i zajęcia oparte na filmach "Owce w sieci", podczas których omawiano podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

Dodatkowo, uczestniczyliśmy w Lekcji w kinie, gdzie poruszono temat "Czy dzieci są bezpieczne w sieci?".

Na lekcjach informatyki uczniowie przygotowywali porady, zasady oraz prezentacje multimedialne, a także tworzyli animacje w aplikacji Scratch. Ponadto, omawiano zagadnienia związane z niebezpieczeństwami w Internecie, takimi jak: patostreamy, cyberprzemoc, FOMO, grooming, oraz uczono się, jak korzystać z Internetu bez hejtu.

Uczniowie poznali również definicję cyberprzemocy jako stosowanie przemocy poprzez nękanie, prześladowanie czy wyśmiewanie innych osób za pomocą różnych narzędzi elektronicznych, takich jak SMS-y, e-maile, strony internetowe czy portale społecznościowe.

Podczas lekcji plastyki uczniowie przygotowywali projekty ulotek na temat bezpiecznego korzystania z Internetu.

Pedagog szkolny zorganizował dla uczniów wyjątkowe wyzwanie - Bądź jeden dzień offline.

Podczas spotkań z rodzicami, wychowawcy zachęcali ich do zgłębiania tematu bezpieczeństwa dzieci w Internecie, udostępniając materiały związane z bezpieczeństwem online.

Również świetlica szkolna zaangażowała się w akcję, zapewniając bezpieczny dostęp do zasobów internetowych dla uczniów klas 1-3 oraz prowadząc zajęcia mające na celu edukację z zakresu bezpieczeństwa online oraz pozytywnego wykorzystania Internetu.

Mamy nadzieję, że dzięki podejmowanym działaniom, nasi uczniowie będą świadomi zagrożeń związanych z Internetem oraz będą umieli korzystać z niego w sposób odpowiedzialny i bezpieczny.

Koordynator projektu Małgorzata Chojnacka

#DzieńBezpiecznegoInternetu2024