Zgłoszenie do szkoły obwodowej oraz wniosek o przyjęcie do szkoły - druki do pobrania

Zgłoszenie do szkoły obwodowej wypełniają rodzice dzieci zamieszkujących na terenie obwodu szkoły.

Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej wypełniają rodzice dzieci spoza obwodu szkoły.