REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE DŁUGOŁĘKA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Zarządzenie oraz obwieszczenie Wójta Gminy Długołęka z dnia 23 stycznia 2024 r., sprawie określenia na rok szkolny 2024/2025 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów  do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Długołęka.

Linki do rekrutacji:

https://gminadlugoleka.formico.pl/formico-public/

Więcej informacji:

http://edu.dlugoleka.pl/aktualnosc/162-rekrutacja-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-na-rok-szkolny-20242025

W załącznikach zarządzenie oraz obwieszczenie