Procedura obsługi schodołazu

Procedura obsługi schodołazu na terenie Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siedlcu

1.    Informacje ogólne 
W posiadaniu Szkoły znajduje się schodołaz, umożliwiający dostęp do różnych poziomów budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym w szczególności osób z ograniczoną mobilnością. 
2.    Osoby przeszkolone w obsłudze schodołazu 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa i efektywnej obsługi urządzenia, do obsługi schodołazu zostały wyznaczone i przeszkolone następujące osoby: 
Pan Rafał Wenecki
Pani Małgorzata Chojnacka
Pani Anna Zimkowska
Dodatkowo w dniach i godzinach pracy placówki pozostali pracownicy Sekretariatu gotowi są służyć pomocą osobom chcącym skorzystać z urządzenia oraz udzielać niezbędnych informacji. 
3.    Zgłaszanie chęci skorzystania ze schodołazu 
Osoby zainteresowane skorzystaniem ze schodołazu powinny zgłosić swoją chęć w sposób uprzedni, zgodnie z poniższymi wytycznymi: 
a.    Termin zgłoszenia
Zgłoszenia chęci skorzystania ze schodołazu powinny być dokonywane co najmniej 24 godziny. Jest to niezbędne w celu zapewnienia dostępności personelu obsługującego schodołaz i przygotowania urządzenia do użytku. 
b.    Forma zgłoszenia 
Zgłoszenia można dokonywać poprzez: 
•    Kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły pod numerem 71 398 76 95, 
•    Za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres: lider.dostepnosci@spsiedlec.pl,
•    Za pośrednictwem wniosku o zapewnienie dostępności, 
•    Osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach pracy. 
c.    Wymagane informacje 
Podczas zgłaszania chęci skorzystania ze schodołazu, osoba powinna podać: 
•    Imię i nazwisko, 
•    Numer kontaktowy, 
•    Oczekiwany termin skorzystania ze schodołazu, 
•    Dodatkowe uwagi lub specjalne potrzeby (jeśli dotyczy). 
4.    Potwierdzenie zgłoszenia 
Po otrzymaniu zgłoszenia, personel szkoły potwierdza dostępność schodołazu w wybranym terminie. W przypadku niemożności zrealizowania zgłoszenia w wybranym terminie, osoba zostanie poinformowana o dostępnych alternatywach. 
Zachęcamy do wcześniejszego zgłaszania potrzeb korzystania ze schodołazu, co pozwoli nam lepiej dostosować obsługę do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika. W przypadku dodatkowych pytań lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.