Nauczyciele

Język polski

 • Gądek Agnieszka
 • Głaz Piotr
 • Łoś Jolanta

Język angielski

 • Lipińska Agnieszka
 • Grzebyk Grażyna
 • Śnieżek Paulina

Język niemiecki

 • Remian Elżbieta

Historia

 • Biegańska Maria
 • Gądek Agnieszka

WOS

 • Biegańska Maria

Matematyka

 • Dudkowiak Beata
 • Martwij się Anna
 • Krawczyk Anna

Przyroda

 • Kalitka Jowita

Biologia

 • Dudlej - Stawna Renata
 • Kalitka Jowita

Geografia

 • Kalitka Jowita

Fizyka

 • Martwij się Anna

Chemia

 • Dudlej - Stawna Renata

Informatyka

 • Chojnacka Małgorzata
 • Szymczak Anna

Technika

 • Mogilan Marcin

Muzyka

 • Zarzeczna Magdalena

Plastyka

 • Głaz Anna

Religia

 • Bujwid Urszula
 • Zarzeczna Magdalena
 • Halicka Agnieszka

Wychowanie do życia w rodzinie

 • Konarska Marta

Doradztwo zawodowe

 • Odjas - Laskowicz Magdalena

Wychowanie fizyczne

 • Billewicz Agnieszka
 • Konarska Marta
 • Wojtasik Jerzy

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • Konarska Marta

Edukacja wczesnoszkolna

 • Chojnacka Małgorzata
 • Sołtys Agnieszka
 • Michalak Iwona
 • Szymczak Anna
 • Wojciechowska Grażyna
 • Kosmala Lidia

Nauczyciele współorganizujący proces kształcenia

 • Trzebińska - Jaskot Małgorzata
 • Sożyńska Edyta
 • Kołdras Karolina
 • Pisarczyk Justyna

Rewalidacja

 • Trzebińska - Jaskot Małgorzata
 • Sożyńska Edyta
 • Kołdras Karolina
 • Pisarczyk Justyna

Trening umiejętności społecznych

 • Trzebińska - Jaskot Małgorzata
 • Sożyńska Edyta

Terapia ręki

 • Trzebińska - Jaskot Małgorzata

Zajęcia integracji sensorycznej

 • Kalitka Jowita
 • Kosmala Lidia

Oddział przedszkolny

 • Bunalska Marta
 • Rabiej Agnieszka
 • Śnieżek Paulina
 • Wieczorek Monika
 • Wojciechowska Aleksandra

 Logopeda

 • Sołtys Agnieszka
 • Kosmala Lidia

Pedagog

 • Odjas - Laskowicz Magdalena

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

 • Chojnacka Małgorzata
 • Teresę Gajos

Pedagog specjalny

 • Kosmala Lidia

Bibliotekarz

 • Głaz Anna
 • Głaz Piotr

Zajęcia świetlicowe

 • Remian Elżbieta
 • Chojnacka Małgorzata
 • Michalak Iwona
 • Sołtys Agnieszka
 • Szymczak Anna
 • Wojciechowska Grażyna
 • Kosmala Lidia
 • Pisarczyk Justyna
 • Lipińska Agnieszka
 • Zarzeczna Magdalena
 • Wojtasik Jerzy
 • Głaz Anna
 • Sożyńska Edyta

Język polski dla uczniów z Ukrainy

 • Teresa Gajos

 

 

Strony w dziale