Świetlicowy konkurs plastyczny Moja Wakacyjna Przygoda

REGULAMIN KONKURSU ŚWIETLICOWEGO „MOJA WAKACYJNA PRZYGODA”
Cele konkursu:
- Pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników,
- Wyrabianie poczucia estetyki,
- Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

1. Konkurs skierowany jest dla uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej i organizowany jest w dwóch kategoriach: klasy 1-3 oraz klasy 4-6.
2. Technika pracy: dowolna
3. Format pracy: A4
4. Ocenie będą podlegać: jakość wykonanej pracy, zastosowanie różnorodnych technik plastycznych oraz zgodność z tematyką konkursu.
5. Prace powinny być estetyczne.
6. Prace konkursowe muszą być pracami nowymi, nigdy wcześniej nie publikowanymi.
7. Każda praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę z informacją o autorze (imię i nazwisko ucznia, klasa).
8. Praca plastyczna musi być samodzielna.
9. Każdy uczestnik może wykonać kilka prac i każdą pracę dostarczyć na konkurs.
10. Za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca przewidziane są dyplomy i nagrody.
11. W razie konieczności możliwe są wyróżnienia.

Prace konkursowe proszę dostarczyć do mnie w terminie do 21 września do świetlicy.

O wynikach konkursu będę informować po 21 września.

Życzę radości tworzenia i wielu inspiracji oraz z utęsknieniem czekam na prace dzieci inspirowane wakacjami, które niestety już są za nami.

Pamiętajcie, że "KAŻDA PRACA TO ARCYDZIEŁO!" - motto z filmu o Vashti, stworzonego na potrzeby edukacji z okazji Międzynarodowego Dnia Kropki.

A więc: do dzieła!

nauczyciel - wychowawca świetlicy
Elżbieta Remian