Uwaga! Konkurs na projekt graficzny o tematyce ekologicznej "EKOGADŻET”

Zapraszamy do udziału w konkursie na projekt graficzny o tematyce ekologicznej EKOGADŻET

Organizatorami konkursu są Urząd Gminy Długołęka ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków oraz Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce.

 Zasady konkursu
1. Projekt graficzny musi być prosty, uniwersalny, tak aby można go było wykorzystać na wiele różnych sposobów (druk na torbach, folii, gadżetach reklamowych).
2. Projekt może się składać z maksymalnie pięciu kolorów (niebieski, czerwony, żółty, czarny, zielony).
3. Projekt musi zawierać krótki tekst - hasło o tematyce ekologicznej.
4. Prace należy dostarczyć w wersji papierowej (format A4).
5. Do projektu graficznego należy dołączyć formularz zgłoszeniowy stanowiący
załącznik do Regulaminu.
6. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

  • Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu gminy Długołęka.
  • Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
  • Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę.
  • Projekty powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były nagradzane.
  • Prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
  • Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie
  • publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera), a także zaprezentowania prac podczas rozdania nagród.
  • Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów konkursu swoich danych osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Więcej informacji (w tym regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy) w załączniku.

Zapraszamy do udziału!