O programie Innowacyjna Szkoła Google

Czym jest Innowacyjna Szkoła Google?

Założeniem Programu jest zapewnienie placówkom oświatowym kompleksowych rozwiązań wspierających rozwój edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi cyfrowych w zakresie obejmującym m.in.:

  • konfigurację, wsparcie techniczne i metodyczne dla bezpłatnej platformy Google Workspace for Education
  • przeszkolenie kadry dydaktycznej, zespołu IT oraz kadry zarządzającej w obszarze wykorzystania nowych technologii w szkole
  • przygotowanie do certyfikacji oraz vouchery na egzaminy dla  Google Edukatorów
  • dostęp do najlepszych, certyfikowanych nauczycieli Google w Polsce (GEG Poland) oraz ich wsparcia

Więcej:      https://www.innowacyjnaszkola.pl/