Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej spsiedlec.pl

Data publikacji strony internetowej:  . Data ostatniej dużej aktualizacji: 

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest  zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: .

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Anny Fret, mailowo - szkolasiedlec@wp.pl lub telefonicznie: +48 713987695

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Jednostek Oświatowych w Długołęce. Adres: Długołęka, ul. Robotnicza 12 55-095 Mirków email: a.sajnog@gmina.dlugoleka.pl. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Siedlcu ul. Wrocławska 22, 55-095 Mirków

 1. Do budynku prowadzą trzy wejścia. Główne wejście znajduje się od strony parkingu od ul. Wrocławskiej. Wejście to jest przystosowane dla osób o szczególnych potrzebach. Drugie – boczne wejście znajduje się od strony małego parkingu od strony parku. Trzecie wejście znajduje się od strony dziedzińca.
 2. W budynku znajdują się poziomy: 0 (parter) i 1 (1 piętro). Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do korytarza na poziomie 1 prowadzą schody, które można pokonać za pomocą schodołazu. W budynku nie ma windy.
 3. Sekretariat szkoły znajduje się po lewej stronie wejścia głównego na parterze budynku.
 4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku.
 5. Na parkingu Szkoły Podstawowej jest miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. Drzwi wejściowe do budynku są oznaczone kontrastowo.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 9. W recepcji i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.
 10. W szkole można skorzystać z tłumacza języka migowego po uprzednim zgłoszeniu. Zapotrzebowanie na tłumacza migowego lub na pętle indukcyjne należy zgłaszać Koordynatorowi dostępności (e-mail – szkolasiedlec@wp.pl; telefon – 71 398 76 95) z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni robocze, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

Aplikacje mobilne

Nie dotyczy