Poradnia leczenia traumy

Jeśli przeżywają Państwo kryzys lub traumatyczną sytuację życiową w związku z nagłym, zagrażającym wydarzeniem – prosimy o kontakt. Zaproponujemy Państwu diagnozę i pierwszą pomoc psychologiczną, a po zakwalifikowaniu się do programu – terapię mającą  poprawić stan zdrowia i jakość funkcjonowania po trudnym doświadczeniu życiowym. Wszystko to bezpłatnie, w ramach NFZ, w naszej Poradni leczenia traumy: ul. Sportowa 5, 55-093 Kiełczów, tel. 690 007 818. Mail: poradnia.kielczow@erapsyche.com

 

Nie obowiązuje tzw. rejonizacja. Porad możemy udzielać także online.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 12-go roku życia po trudnym doświadczeniu, obejmującym:

 

1.    uczestnictwo w działaniach wojennych lub doświadczenie uchodźcze w związku z konfliktem zbrojnym;

2.    doświadczenie lub bycie świadkiem przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej;

3.    uczestnictwo pośrednie lub bezpośrednie w wypadku komunikacyjnym;

4.    doświadczenie skutków kataklizmu naturalnego lub pożaru.