Remont i modernizacja szkoły w ramach projektu Dostępna Szkoła

Nasza szkoła bierze udział w projekcie Dostępna Szkoła. Dzięki środkom pozyskanym w projekcie prowadzone są remonty i modernizacje poprawiające dostępność osobom z niepełnosprawnościami.

Zaplanowano i przeprowadzane są następujące działania:

  • Wymiana oświetlenia na korytarzach, w salach 11, 12, bibliotece, Sali SI; 
  • Stworzenie Sali SI, 
  • Remont 2 sal lekcyjnych 11, 12; 
  • Oznakowane szklanych drzwi, schodów, 
  • Wykonanie oznaczenia miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością; 

Podczas ferii zimowych, gdy nasi uczniowie wypoczywają i nabierają sił, szkołą zawładnęły ekipy budowlane!

Powoli dobiega końca remont biblioteki szkolnej, poszerzane są drzwi do gabinetów na parterze. W wyremontowanych salach lekcyjnych malowane są podłogi.

Malowanie podłogi w bibliotece szkolnej
Remont biblioteki szkolnej

Wszystkie szklane drzwi zostały oznakowane żółtą taśmą.

Drzwi oklejone żółtą taśmą
Szklane drzwi zostały oklejone żółtą taśmą ułatwiającą poruszanie się osób niedowidzących

Podczas remontu odwiedził naszą szkołę wójt gminy Długołęka, pan Wojciech Błoński.

Odwiedziny wójta gminy Długołęka