Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli w ramach projektu Dostępna Szkoła

Dzięki środkom pozyskanym w projekcie Dostępna Szkoła nasi nauczyciele w I semestrze roku szkolnego 2022/2023 wzięli udział w następujących formach:

Studia podyplomowe: 

 • Integracja Sensoryczna z certyfikatem diagnozy i terapii SI, 
 • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 

Szkolenia: 

 • Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami, 
 • Terapia ręki – jako element pracy z dziećmi z trudnościami grafomotorycznymi, 
 • Dostępność placówek edukacyjnych, 
 • Edukacja włączająca; 
 • Studium Interwencji Kryzysowej; 
 • Praca z wymagającym klientem; 
 • Teczka logopedy – szkolenia logopedyczne; 
 • Warsztaty z zakresu pracy z grupą ze zróżnicowanymi i specjalistycznymi potrzebami; 
 • Kurs TUS – Trening umiejętności społecznych I i II stopnia. Kurs potwierdzający nabycie kompetencji do prowadzenia zajęć z TUS.