Działalność Gminnego Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przeciwdziałania Narkomanii, na terenie gminy Długołęka funkcjonuje Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Punkt powstał z myślą o osobach, które mają problem z własnym uzależnieniem oraz  dla członków rodzin osób uzależnionych. Celem pracy punktu jest:

1) przyjęcia w Punktach Konsultacyjnych;

2) konsultacje indywidualne oraz interwencje kryzysowe dla rodziców i dzieci
w zakresie uzależnienia i przemocy;

3) konsultacje dla rodziców ( grupowe warsztaty/spotkania);

4) współpraca ze szkołami: Szkoła Podstawowa w Łozinie, Szkoła Podstawowa
w Siedlcu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Długołęce, Szkoła Podstawowa
w Brzeziej Łące, Liceum Ogólnokształcące w Długołęce, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mirkowie; Szkoła Podstawowa w Borowej, Szkoła Podstawowa w Szczodre, Szkoła Podstawowa w Wilczycach, Szkoła Podstawowa w Kiełczowie.

5) grupowe zajęcia z uczniami w formie pogadanek;

4) współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mającą swoja siedzibę w Urzędzie Gminy Długołęka w zakresie działań podejmowanych na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin.

Harmonogram przyjęć w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym:

  1. Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce:

Piątek : godz. 09.00-13.00

  1. Punkt Konsultacyjny w Łozinie „Jodełka” ul. Milicka 4:

     Piątek : godz. 09.00 – 13.00

  1. Punkt Konsultacyjny w Zakładzie Usług Komunalnych w Kiełczowie,
    ul. Wilczycka 14

Piątek : godz. 13:30-17.30

Konsultacje i porady będą udzielane przez psychoterapeutów i psychologów: Sylwia Dereń, Krzysztofa Dereń, Anna Krokosz, Arkadiusz Łysiak

Tel. kontaktowy : 502 136 038