O projekcie Dostępna Szkoła

Program: 

Grant w ramach projektu „Dostępna Szkoła” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, jako pilotaż działania „Szkoła bez barier” – program Dostępność Plus.

Całkowita wartość grantu: 1 350 000,00 zł

 

Opis projektu:

W ramach grantu wsparciem zostaną objęte trzy szkoły podstawowe w naszej gminie tj. szkoła podstawowa w Mirkowie, Borowej oraz Siedlcu.

W naszej szkole będziemy testowali Model Dostępnej Szkoły i zwiększali dostępność placówki. Planujemy inwestycje, które zapewnią poprawę dostępności architektonicznej budynków. Ponadto zostanie stworzona sala integracji sensorycznej, kącik wyciszenia itp. Zostanie zakupione specjalistyczne wyposażenie i pomoce dydaktyczne. Szkoła otrzyma również środki na działania podnoszące kompetencje oraz kwalifikacje kadry pedagogicznej oraz niepedagogicznej.