Nieodpłatna Pomoc Prawna w ramach projektu Powiatu Wrocławskiego

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT WROCŁAWSKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.
Celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do darmowej pomocy, świadczonej w wyznaczonych punktach przez prawników, doradców obywatelskich i mediatorów, wsparcie mieszkańców (w tym młodzieży) w radzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, a także podniesienie świadomości prawnej i obywatelskiej poprzez różnorodne działania edukacyjne.
W ramach działań edukacyjnych przekazujemy Państwu NIEODPŁATNIE:
kwartalnik / e-gazetkę prawną pn. Odpowiedzialność obywatelska  (W załączniku) Odpowiedzialność obywatelska (z opcją wydruku) - Mamy nadzieję, że będzie ciekawą lekturą dla młodzieży. W kolejnym kwartale – kolejna dawka zagadnień prawnych.
Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajdą Państwo na dedykowanej dla Powiatu stronie internetowej.
Nasze stałe działania edukacyjno-promocyjne NPP i NPO, to:  
1.       Facebook - https://www.facebook.com/pomocprawna.sursumcorda
2.       Tik Tok - www.tiktok.com/@edukacjaprawna  
3.       Instagram - www.instagram.com/edukacja_prawna_sursum_corda 
4.       Serwis - www.pomocprawna.sc.org.pl, z dedykowaną każdemu powiatowi stroną informacyjną i edukacyjną 
5.       infolinia o systemie NPP i NPO pod nr tel. 18 44 11 994 
6.       całodobowy kanał informacyjny Messenger @Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacje 

Zespół ds. obsługi punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego
Stowarzyszenie SURSUM CORDA (łac. „w górę serca”)
ul. Lwowska 11  |  33-300 Nowy Sącz
tel. 18 44 11 994 (pon.-pt. 8.00-16.00)

pomoc-prawna@sc.org.pl