Jednorazowe stypendium dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach Dolnośląskiego Programu Wspierania Uzdolnień

Szanowni Państwo,

 

Samorząd Województwa Dolnośląskiego stworzył program, który

będzie wspierał utalentowanych Dolnoślązaków, w ramach

Dolnośląskiego Programu Wspierania Talentów.

 

Głównym celem i zadaniem Programu jest przyznanie stypendium

utalentowanym osobom, by umożliwić im start w prestiżowych

międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeniach.

O jednorazowe stypendium może ubiegać się osoba, która jest uczniem

(słuchaczem) lub studentem (tryb stacjonarny, studia I i II stopnia)

szkoły podstawowej albo ponadpodstawowej lub uczelni z terenu

województwa dolnośląskiego.

 

Wnioskodawca może ubiegać się o jednorazowe stypendium nie częściej

niż jeden raz w roku budżetowym, jednak nie później niż do dnia 31

października danego roku.

Link dot. programu:

https://dbp.wroclaw.dolnyslask.pl/biblioteki/wroclaw/wroclaw-wydarzenia/6046-dolnoslaski-program-wspierania-talentow

W załączeniu wzór wniosku o przyznanie stypendium do pobrania.