Konkurs "Świąteczna Poezja Młodych Talentów"

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na wiersz o tematyce świątecznej!

🎄Termin składania prac: 14.12.2023r.,

🎄Ogłoszenie wyników: 15.12.2023r.,

🎄Rozdanie nagród: 16.12.2023r. podczas wydarzenia “Pierwsza gwiazdka z GOK” w Gminnym Ośrodku Kultury w Długołęce ul. Polna 1A.

Regulamin konkursu
na wiersz o tematyce świątecznej
„Świąteczna Poezja Młodych Talentów”
ORGANIZATOR:
Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Długołęce
ul. Polna 1A, 55-095 Długołęka
CELE KONKURSU:
•Popularyzacja twórczości literackiej wśród dzieci.
•Wspieranie kreatywności i wyobraźni związanej z tematem bożonarodzeniowym.
•Zachowanie i kultywowanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
UCZESTNICY KONKURSU:
•Konkurs jest otwarty dla dzieci z Gminy Długołęka.
•Kategoria wiekowa 4-13 lat.
FORMA PRAC:
Na konkurs przyjmowane będą wiersze napisane odręcznie lub wydrukowane na kartce w formacie A4.
OCENA:
•Prace będą oceniane pod względem kreatywności, oryginalności i związku z tematem.
•W ocenie będzie brane pod uwagę: autorski projekt (nigdzie wcześniej nie publikowany), inwencja artystyczna, pomysłowość, nawiązanie do tradycji oraz stylistyka.
NAGRODY:
Organizator przewiduje przyznanie trzech nagród głównych:
•Za pierwsze miejsce nagrodę o wartości 800 zł,
•Za drugie miejsce nagrodę o wartości 500 zł,
•Za trzecie miejsce nagrodę o wartości 300 zł,
oraz trzech nagród dla osób wyróżnionych. Wygrany wiersz zostanie opublikowany na stronie głównej Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce.
WARUNKI KONKURSU:
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 15.12.2023r. na stronie www.gokdlugoleka.pl oraz na profilach facebookowych GOK-u. Wręczenie nagród odbędzie się 16.12.2023r. podczas „Pierwszej Gwiazdki z GOK” na warsztatach bożonarodzeniowych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce ul. Polna 1A, 55-095 Długołęka.
2. Jednym z głównych warunków konkursu jest zawarcie w wierszu określonych słów: Pierwsza gwiazdka z GOK oraz Gmina Długołęka.
3. Wiersz musi być napisany w języku polskim oraz jego długość nie powinna przekraczać 10 wersów.
4. Prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę w ocenie jury konkursu.
5. Do prac należy dołączyć metryczkę zawierającą:
•Imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego.
6.Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedną pracę.
7. Prace należy dostarczyć osobiście do Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce ul. Wiejska 23, I piętro pokój nr. 5, do dnia 14.12.2023r. do godz. 16:00 wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym.
8. Organizator ma prawo do zmian w regulaminie.
9. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych autora przez organizatora konkursu.
10. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków Regulaminu.

Więcej informacji w regulaminie konkursu w załączeniu. 😊